Indvielse af byværksted designet i børnehøjde

Andreas MortensenCitizen involvement, Education, Learning, Research, Sustainability, Tools, Urban Design, Urban Exploration

Fredag den 16. juni 2017 kl. 12.30-14.30 indvies det nye byværksted på Gadehaveskolens udearealer. Byværkstedet er designet med elever fra 4.-5. klasse i faget håndværk og design, i et læringsforløb faciliteret af tegnestuen arki_lab og lærerne på Gadehaveskolen.


Børn og unge som medskabere af byen
Gennem læringsforløbet med arki_lab er eleverne blevet klædt på til at være arkitekter og designere. De har fået nye briller til at se på byen ved at interviewe interessenter, lave rumlige analyser og udvikle prototyper og modeller på det endelige design.

“Jeg er meget optaget af, at eleverne gennem forløbet får mulighed for at skabe noget i den virkelige verden. Det udfordrer deres perspektiv på verden og giver dem helt nye kompetencer gennem det praktiske og virkelighedsnære arbejde. Det giver dem noget andet, at en skoleaktivitet ender ud i et fysisk byværksted, som de selv har været med til at designe”, siger Sune Bjerglund Nielsen, skoleleder på Gadehaveskolen.


Kasseret guld får nyt liv

Det bæredygtige perspektiv har spillet en stor rolle i projektet, og byværkstedet er primært blevet bygget af genbrugte materialer. Eleverne har været på opdagelse på den lokale genbrugsstation og har undersøgt forskellige materialers egenskaber. Desuden har projektet fået doneret resttræ fra Egerbyg og egetræ fra Junckers, og gule parkourpæle fra et ikke-benyttet sted på skolen har også fået nyt liv i byværkstedet.

Værksteds-øer og grønne fingre
Det nye byrum har indbydende værksteds-øer med plads til køkkenhave, arbejdsborde og reparation af cykler. Byværkstedet vil skabe et nyt rum for læring, der åbner sig mod omverdenen, så både eleverne på skolen og andre i lokalområdet kan bruge værkstedet:

”Vi vil gerne med dette byværksted understøtte en ’maker’-kultur – altså skabe et sted, hvor både unge og ældre kan mødes og reparere ting eller lave gardiner, møbler og cykler. Det kan også være at designe smykker eller lave mad. Byværkstedet skal være et samlingspunkt, hvor man mødes, og det skal ligesom science-skolegården og klimatårnet være med til at åbne kvarteret og skabe liv”, siger borgmester Michael Ziegler.

Byen som klasselokale
Projektet ligger godt i tråd med skolereformens krav om, at skolen tager aktivt del i omverdenen, og at eleverne involveres i problemstillinger fra virkeligheden. Jeanette Frisk, ejer af arki_lab, ønsker at være med til at styrke de unges evne og lyst til at påvirke omgivelserne. Hun mener, at forløbet giver de unge redskaber til at tage aktivt del i samfundet.

“Vores drøm er, at børn og unge i fremtiden vil spille en langt større rolle i byudviklingen. Ved at inddrage byens yngre borgere vil der udvikle sig et nyt ejerskab til byen, når de unge selv er med til præge udviklingen nedefra”.

Projektet er finansieret af Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen og Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.

Share this Post

Categories