Image

om os

Hvorfor befinder arkitekterne sig så langt fra de mennesker, de designer til? Og hvorfor tror vi, at arkitekter alene kan løse udfordringerne i vores byer?

Det var Jeanette og Rasmus’ grundlæggende kritik af deres egen branche, som fik dem til at søge nye veje for at ændre den traditionelle tilgang til byens udvikling. Deres ønske om at gøre op med denne tilgang blev fundamentet for arki_lab, som står på tre ben: samskabelse, demokratisk design og et tværfagligt team.

Vi opfatter os selv som facilitatorer og fødselshjælpere af samskabelsesprocesser, uanset om det handler om udviklingen af strategier, analyser eller konkret fysisk design. Vores særlige fokus på at oversætte ideer til endelige designforslag sikrer, at borgernes stemme bliver hørt igennem hele processen. 

Læs mere om hvad vi laver, hvordan vi gør det, hvad vi tilbyder, og de mennesker der står bag længere nede!“Foundational values about community-driven urban planning are second to none, but more importantly these values are backed by genuine quality of engagement and listening.”
- Pascal Perez, Director at SMART Infrastructure Facility

Hvorfor borgerinddragelse?

Vi tror på, at brugerne er nøglen til at skabe succesfulde projekter. deltagelsesprocesser giver plads til dialog og diskussioner, og bygger et stærkt og inkluderende fundament for ethvert projekt. Ved at integrere borgernes ideer i projektudviklingsfasen, får de ejerskab til både projektet og deres nærområde, og kan være med til at styrke lokalsamfundets værdier og sociale sammenhængskraft.

Hvordan kommer arki_labs tværfaglighed til udtryk i projekterne?

Vi tror på, at de udfordringer vi har i dag såsom klimaforandringer, stigende befolkningstal i byerne og ressourcemangel ikke kan løses af en enkelt disciplin. Med vores tværfaglige profil kan vi kombinere forskellige discipliner og indgå i omfattende og kreative dialoger med både borgere og professionelle. Vores tværfaglighed gør os i stand til både at undersøge og analysere samt slå streger. Vi er rigtig gode til at omdanne idéer og visioner til design og skabe løsninger, der svarer på konkrete behov.


“The process helps develop some soft skills like strengthening the students' ability to engage in their communities in the future, by giving them some tools that they wouldn’t have otherwise gotten through normal school curriculum.”
-  Nabil Zacharias Ben Chaabane, Integration Consultant at

Høje-Taastrup Municipality


Hvad er samskabelse?

Samskabelse er et ambitiøst socialpolitisk projekt, som har til formål at genindføre borgernes rettigheder til at være en del af processen, når steder skal udvikles. Vores byer forandrer os, så hvorfor skulle vi ikke også være med til at forandre vores byer? arki_labs tilgang til samskabelse er at bygge bro mellem brugerne og designerne for at kunne skabe mere bæredygtige, langsigtede projekter. Vores unikke tilgang og udvikling af et fælles sprog mellem brugere og designere bidrager til en mere demokratisk dialog.


Hvem samarbejder arki_lab med?

Vi ser os selv som facilitatorer af samskabelsesprocesser, hvor vi ofte fungerer som bindeled mellem borgere og de professionelle. Vores kunder er bl.a. kommuner, områdefornyelser, virksomheder, bygherrer samt institutioner og skoler. På designteams har vi ofte rollen som dem der faciliterer dialog og bygger bro mellem brugernes input og det endelige resultat eller designforslag - dermed bliver projektet forankret i dets kontekst. Vi samarbejder blandt andet med arkitekttegnestuer, landskabsarkitekttegnestuer, ingeniørvirksomheder osv.

Click here to find out more on our network.

“We can see that arki_lab brings real value to the challenge of developing creative solutions to fit the needs of complex sensitive organisations.”
-  Simon Parsons, PTW Architects  

“I'm confident that the process, leading up to the different products, has opened the eyes of the young participants to the legitimacy of their contributions in larger contexts.”
-  Søren Myrup, Fritidsborger board member, Asnæs

Hvorfor inddrage de unge?

Hos arki_lab tror vi på, at demokratisk deltagelse kan skabe bedre, mere levedygtige byer og lokalsamfund - ikke kun for nutidens, men også for fremtidens generationer. Ved at involvere unge i designprocesser, viser vi dem, at deres stemme har værdi og gør dem bevidste om, at de kan være med til at forme deres omgivelser. Vi vil gerne udruste den næste generation af borgere og beslutningstagere med viden om, at de kan spille en aktiv rolle i at forme verden.


Hvorfor designe multifunktionelt og fleksibelt?

Den stigende mangel på ressourcer og pladsmangel i byerne kombineret med nye udfordringer såsom manglende bynatur eller stigende antal af formløs bebyggelse har inspireret til kreative løsninger, såsom multifunktionelle byrum. Udover at adressere nutidige udfordringer kan multifunktionelle løsninger også være med til at kaste lys over diversiteten i vores byer. Vi gør vores til at adoptere denne designtilgang i vores arbejde mod at designe rum i byen, som inviterer mange forskellige brugere ind. 
Hvad er arki_labs tilgang til placemaking?

“Placemaking” er blevet et buzz word og af god grund. Det har til formål at etablere rum i byen, som fremmer borgeres sundhed, glæde og velvære. Vi tror på, at vores inkluderende og demokratiske tilgang sikrer, at vi skaber byrum, der giver plads til en mangfoldighed af borgere. Vi stræber efter at etablere byrum ved først og fremmest at bringe alle aktører til bords for at skabe en konstruktiv dialog og sikre, at alle bliver hørt i processen. 


I hvilken fase kommer arki_lab ind i billedet?

Vi kan tilbyde værdifuld ekspertise i alle faser af et projekt, fra konceptudvikling til det endelige resultat. Processen er dog mest konstruktiv, hvis vi er integreret i projektet fra begyndelsen, da det giver os mulighed for at tilrettelægge den bedst mulige proces i forhold til det ønskede mål og skabe et forhold til de deltagende. Dog tilbyder vi talrige ydelser såsom data- og stedsanalyser, kortlægning af interessent samt oversættelse af lokal viden til endeligt design. 

Click here to find out more about our different services

“It has been a relationship building practice and it helped establish the groundwork for trust in our steering group.”
-  Nabil Zacharias Ben Chaabane, Integration Consultant at Høje-Taastrup Municipality

Does this ring any bells? Maybe you have a potential project you want to collaborate on? Or further questions?

Contact us here to find out more about arki_lab and possible collaborations.