Aars skal have en ny bymidteplan! Det næste halve år inviteres borgerne til at komme med input og ideer, så vi sammen kan sætte rammen for den fremtidige udvikling af bymidten. Vesthimmerlands Kommune og arki_lab, som er rådgivere på projektet, vil holde en række workshops og aktiviteter for byens borgere, erhverv, foreninger og de mange unge, der har deres daglige gang i byen.

Du finder oversigt over aktiviteter og muligheder for at deltage ved at klikke på aktiviteter herover. Du kan også altid løbende aflevere dine idéer i postkassen på Rådhuset!

Næste event: Ungeworkshop 2

 • 23. & 24. juni 2020
 • Hotspot, Jyllandsgade 37, 9600
 • Elever fra folkeskoler

Næste event: Afslutningsevent

 • September 2020
 • Ikke afgjort
 • Åbent for alle

Image

Hvad er en Bymidteplan?


Aars er kommunens største by med ca. 8.000 indbyggere. Byen er kendetegnet ved at være en by med virke- og voksetrang, hvor der ikke er langt fra plan til realisering. Den nye bymidteplan skal tegne et billede af det fremtidige Aars og bruges som grundlag for omdannelser, nye tiltag og investeringer. Planen skal både styrke eksisterende funktioner og aktiviteter, og foreslå nye der kan benyttes på tværs af alder og interesser.

Bymidteplanen skal give et bud på, hvordan man skaber en sammenhængende, livlig og attraktiv bymidte, og idéerne og inspirationen hertil skal komme fra jer - borgerne. Den endelige plan bliver helt konkret en rapport med projektidéer og -forslag, som kommunen sammen med borgerne og erhvervslivet skal arbejde for at realisere. Vi håber, I vil være med!

Om projektet


Hvordan skal Aars bymidte se ud i fremtiden? Det kan du være med til at få indflydelse på!

Det næste halve år inviteres borgerne til at komme med input og ideer, så vi sammen kan sætte rammen for den fremtidige udvikling af bymidten. Vesthimmerlands Kommune og arki_lab, som er rådgivere på projektet, vil i den forbindelse afholde en række workshops og aktiviteter for byens borgere, erhverv, foreninger og de mange unge, der har deres daglige gang i byen. Vi vil skabe gode og involverende rammer i arbejdet med bymidteplanen, så der sikres kendskab og ejerskab til projektideerne bredt i kommunen, blandt borgerne og de erhvervsdrivende i byen.

Her på siden finder du en tidsplan for projektet, en oversigt over de aktiviteter der er planlagt det kommende år og en oversigt over, hvordan projektet er organiseret.

Kontakt
Har du spørgsmål til projektet, aktiviteter eller lignende, eller ønsker du at komme med input, er du meget velkommen til at kontakte projektleder fra arki_lab Jeanette Frisk på mail jf@arkilab.dk eller telefon +45 2814 3717.

Hvis du ønsker at kontakte Vesthimmerlands Kommune om projektet, kan du skrive til Merete Bach Hansen fra Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling på mail mbh@vesthimmerland.dk.

Aktuelt: Ungeworkshop 2


Image

I uge 26 forvandles Rådhusgrunden til en midlertidig bypark i samarbejde med byens unge. Den 23 og 24 juni afholder arki_lab nemlig ungeworkshop med elever fra Aars skole og Østermarksskolen. De unge skal være med til at drømme om, hvordan Rådhusgrunden kan komme til at se ud, og hvilke aktiviteter der skal være i fremtiden.

I workshoppen får de unge mulighed for at sætte deres eget præg på området. De skal eksempelvis skabe nye stiforbindelser i området med trampestier i det høje græs, plante deres ideer og kaste frøbomber, der bliver til blomster.

Målet er at skabe stedet sammen med de unge. Ved at skabe forandringer i området, bliver det til en destination snarere end en bar græsmark.
KICK OFF EVENT ✓

 • 12. December 2020, kl 16:00 - 21:00
 • Himmerlandsgade 71 (Imerco)
 • Hvem: Alle

AARS DESIGNER ✓

 • 12. December - 10. januar 2020
 • Ved byrumsskilte i Aars
 • Hvem: Alle

BORGERWORKSHOP 1 ✓

 • Hvornår: 5. februar 2020, kl. 18.30 - 21.00
 • Hvor: Aars bibliotek (Søndergade 24, 9600)
 • Hvem: Åbent for alle

UNGEWORKSHOP 1 ✓

 • Hvornår: Dato 6. - 7. februar 2020
 • Hvor: Aars bibliotek
 • Hvem: Elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser

BORGERWORKSHOP 2 ✓

 • Hvornår: 24. marts - 13. april 2020
 • Hvor: Digitalt
 • Hvem: Åbent for alle

UNGEWORKSHOP 2

 • Hvornår: 23. & 24. juni 2020
 • Hvor: Hotspot, Jyllandsgade 37
 • Hvem: Elever fra folkeskoler


 • Udvikling af byer med mennesker
  arki_lab er en tværfaglig tegnestue. Vi har dedikeret vores arbejdet til, at udvikle byer sammen med mennesker - med en særlig viden omkring inddragelse af børn og unge. Vi tror på, at brugerinvolvering er nøglen til at udvikle innovative og bæredygtige byer. Vi ønsker, at udfordre den mere traditionelle tilgang til byudvikling og dermed bidrage til, at udviklingen af vores byer er noget vi skaber sammen.

  De lokale eksperter
  De lokale borgere er dem med det bedste lokale kendskab. Vores arbejde består i at indsamle viden, behov og drømme fra borgerne og oversætte det til planer og design for at aktivere lokale potentialer, skabe plads til fællesskaber og give glemte områder nyt liv.

 • Unge som medskabere af byen
  Vi samarbejder ofte med skoler, gymnasier, foreninger, museer, planlæggere etc. for at engagere børn og unge i byens udvikling. Vi har bidraget med strategier for udvikling af byen set i børnehøjde, designet nye midlertidige byrum og sikret at byen bliver designet til dem, som bruger dem!

 • Vesthimmerlands Kommune Byårdet i Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at Aars skal have en ny bymidteplan. Den kommende bymidteplan bygger videre på udviklingsplanen “Plads til by i vækst” fra 2011.

  Den nye bymidteplan bliver udviklet af tegnestuen arki_lab og i tæt samarbejde med kommunens forskellige forvaltninger. Ved at samarbejde på tværs af afdelinger sikrer vi en robust og langsigtet bymidteplan, der indtænker alle de relevante aktører, institutioner og tiltag i byen - både nuværende og fremtidige.

 • Bymidtens udfordringer Beslutningen om at lave en ny bymidteplan kommer, bl.a. fordi flytningen af rådhuset skaber nye muligheder for at sammentænke områdets store koncentration af uddannelses- og kulturinstitutioner og skabe et aktivt og levende område her. Aars er kommunens uddannelsesby og de mange unge, der har deres daglige gang i byen skal tydeliggøres og have flere muligheder. Dertil skal Himmerlandsgade styrkes som attraktiv handelsgade. Der skal fokus på trafik, parkeringsmuligheder og fortætning af byen, og ikke mindst skal der skabes flere grønne byrum, der bl.a. skal være med til at fremhæve Aars’ rige kunst og kulturhistorie.

  Projektets organisering 

  Image

  STYREGRUPPE

  Styregruppen tager beslutninger om de overordnede retningslinjer for projektet. Man kan se dem lidt som en bestyrelse i en virksomhed.

  I styrregruppen sidder:

  Henrik Kruuse, Kommunaldirektør

  Morten Lund, Direktør, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

  Anne Krøjer, Direktør, Sundheds- og Kulturforvaltning

  Ole Helk, Direktør, Teknik- og Økonomiforvaltning

  Merete Bach Hansen, Planlægger, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  Jeanette Frisk, Projektleder, arki_lab

  PROJEKTGRUPPE

  Repræsentanter fra kommunens afdelinger vil hjælpe med sparring og med de mere praktiske aspekter, der får projektet til at køre rundt.

  I projektgruppen sidder:

  Pia Munch Riisgaard, Byrådssekretariat, HR, Kommunikation og udvikling

  Anders Norup, Skole og dagtilbud

  Erik Krog Pedersen, UNGVesthimmerland

  Flemming Bach, Natur og Miljø

  Torben Mangaard Fransen, Plan-, Byg- og Ejendom.

  Kent Kås Vestergaard, Drift og Anlæg

  Anne Marie Holm, Kultur- og Fritid

  Merete Bach Hansen, Planlægger og projektleder, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  Jeanette Frisk, Projektleder, arki_lab

  ARBEJDSGRUPPE

  Repræsentanter for borgerne, foreninger og erhverv skal hjælpe rådgiver med sparring og vejledning. De er også projektets ambassadører.

  I arbejdsgruppen sidder:

  Thomas Jensen, medlem af flere bestyrelser

  Finn Mathiassen, projektleder overdækning af Kimbertorvet, GIB

  Mogens Kristensen, fmd. Handelsstandsforening

  Pernille Haurum, biblioteket, Stafet for Livet

  Heidi Thomsen, ejendomsmægler Aars Mægleren

  Mikkel Due-Hansen, fmd. Ungerådet

  Nanna Mariah Hvass Mortensen, medlem af Ungerådet

  Torben Nørgaard, UNG Vesthimmerlands bestyrelse, Alfa bestyrelse, Østermarksskolen bestyrelse

  Søren Vigsø Nielsen, yngre borger, nyuddannet energiplanlægger

  Bente Høj Jensen, museets bestyrelse og aktiv i andre foreninger

  Kirsten Heisz, Væksthimmerland, bor i byen

  Hans-Jørgen Kastberg, næstfmd. Aars Erhvervsråd

  Jan Nielsen, ejendomsudvikler

  Jørgen Stenum, fmd. borgerforening

  Niels Krogh Madsen, fmd. Aars Boligforening